Om oss

Undervannsbåtoffisersklubben  "Periskopet" ble offisielt stiftet på et konstituerende møte den 3.  oktober 1958. Initiativtakere til dannelsen av "Periskopet" var  daværende UVB-inspektør, Orlogskaptein Harald B M Rønneberg, Sjef for 1.UVB-skvadron, Kapteinløytnant Bjørn Egers og Sjef for UVB-stasjonen,  Kapteinløytnant Julius Meyer. Formålet med dannelsen av klubben var å  sikre et økonomisk grunnlag for å få en verdig ramme rundt UVB-våpenets 50-årsdag  som skulle feires ett år senere (28 november 1959). 19 april 1972 ble  “Periskophytten” innviet og offisielt overtatt av “Periskopet”. I juni  1995 ble U-båtklubben “Snorkelen” og Undervannsbåtoffisersklubben  “Periskopet” vedtatt sammenslått til en felles klubb som fikk navnet  Offisersklubben Periskopet.


Medlemskap

Offisersklubben Periskopet  har 4 typer medlemskap:

  • "Standard medlemskap" - Er åpent for alle ansatte eller som har vært ansatt i Ubåttjenesten.
  • "Piquet-medlemskap" - Kan inngås av personer som tidligere har vært ansatt i  Ubåttjenesten. Medlemmer av venneforeningen "MMU  Utstein" er  Piquet-medlemmer i Offisersklubben Periskopet. Piquet-medlemmer kan velges inn i styret.
  • "Æresmedlemskap" - Velges av en generalforsamling med 2/3 flertall etter  forslag fra styret eller et antall av minst 15 stemmeberettigede   medlemmer.
  • "Hedersmedlemskap" - Velges av en generalforsamling med 2/3 flertall  etter forslag fra styret eller et antall av minst 15 stemmeberettigede   medlemmer.


Det  er kun Standard medlemskap som gir stemmerett. Unntaket er dersom Piquet medlemmet sitter i styret og dersom Hedersmedlemmet innehar Standard medlemskap.

Oppfyller du forutsetningene for Standard medlemskap eller Piquet-medlemskap, og ønsker å melde deg inn, kan du gjøre dette ved å kjøpe medlemskap via Vipps, eller ta kontakt med oss her.